Eld & Vatten arbetar för att erbjuda de bästa produkterna inom passivt brandskydd.

Det är med stor spänning som vi nu introducerar FireFree ScandiBoard som importör för den svenska marknaden! En produkt som löser många problem. Se mer på vår hemsida www.eldochvatten.se

Vi är även importör av Envirograf’s världsledande produkter inom passivt & förebyggande brandskydd.
Brandskyddsfärg med bästa möjliga brandskydd för TRÄ. Finns både som vit färg och transparent lack, vilket gör det möjligt att få ett ”osynligt” skydd.
Med brand/röklister för dörrar samt självstängande gångjärn kan du lösa många problem, för att t ex förbättra gamla dörrar som inte ’godkänns’ med dagens krav. För stål är vi importör av CONTEGO, en av marknadens absolut bästa brandskyddsfärger. Contego kan även användas på andra material, kontakta oss för mer info.

Via våra kontakter med Nordic Fire Protection i Storbritannien försäkrar vi oss om att följa utvecklingen av nya produkter för passivt brandskydd.
Brandsäkerhetsreglerna i Storbritannien är av tradition mycket stränga, vilket leder till nya, spännande lösningar för att skydda trähus från  brandfara.
Englands omfattande kulturarv har också lett till forskning i framkant om hur man brandskyddar gamla byggnader och trädetaljer utan att det syns.

Forskning som vi på Eld&Vatten kan dra nytta av för den svenska marknaden.

Vi är importör av de patenterade Firebreather brandventiler från Securo, vilka är de enda med ett  omedelbart skydd vid en brand. Finns i flera varianter. Säkrar takfot och väggsektioner mot brandspridning.
Finns också för andra lösningar, kontakta oss för mer info.

Hypoxic Inert Luft är en annan produkt inom förebyggande brandskydd. Omöjliggör brand då syrenivå sänks till 14-15%, men trots detta kan man fortfarande uppehålla sig i lokalen.
Kontakta oss för mer info eller läs under Hypoxic. Passar i datarum, serverhallar, arkiv mm.

Vi håller även utbildningar, som Heta Arbete, HLR (Hjärt/Lung Räddning) samt grundläggande brandskydd.
SBA och brandskyddsdokumentation är andra tjänster vi hjälper er med.

Eld & Vatten har ett brett sortiment av utrustning för att säkra dig själv, ditt hem och ditt företag!

Behöver du något inom Brandsäkerhet eller Förebyggande brandskydd, så kontakta oss! Vi gör allt vi kan för att hjälpa dig/er.

EOV Sverige AB
Hyvelvägen 3
44432 Stenungsund
+4630365420//+46708224040